Header


Obsługa formalna inwestycji


Zajmujemy się obsługą formalną procesu inwestycyjnego:

- Przygotowanie wniosku oraz koordynacja procedury pozwolenia na budowę

- Badanie geologiczne gruntu

- Podkład geodezyjny

- Ekspertyza konstrukcyjna

- Ekspertyza konserwatorska

- Uzgodnienia w zakresie wymogów sanitarnych, bhp i ppoż.

- Przygotowanie kosztorysów budowlanych

- Przygotowanie  audytów i certyfikatów energetycznych

 

 

Polski | English

Copyrights © Synergia Design Studio 2013